Resultatmagasinet » Resultatmagasinet

Välkommen till Resultatmagasinet

Eurofins Markkarteringstjänst Ab och Suomen Ympäristöpalvelu har fusionerats och heter fr.o.m. 4.4.2017 Eurofins Agro. I fortsättningen kan ni leverera proverna antingen till S:t Michels eller Uleåborgs laboratorier. Eurofins Agro erbjuder marknadens mest omfattande analyser med snabb leveranstid.

Via Resultatmagasinet kan du plocka laboratorieanalyserna till din egen dator. Mera information om tjänsten hittar du i bruksanvisningen.

Eurofins Markkarteringstjänsts resultat öppnas med kombinationen kund- och undersökningsnummer, båda nummerserierna finns på fakturan. Det demomaterial som finns fritt tillgängligt för alla finns under rubriken ”Övriga alternativ för inloggning” längst ner på sidan.

Anvisningar för tilläggning av lösenord i Resultatmagasinet.

Suomen Ympäristöpalvelu:s resultat öppnas med hjälp av kombinationen kundnummer och identifieringskod, båda nummerserierna finns i testprotokollet.

OBS! Åkerjordarnas pH- och näringsstatistik som sammanställts av analysuppgifter från Resultatmagasinet finns till påseende via knappen ”Statistik” i den övre balken.

Logga in med EUFIMI-signum


FV

EUFIMI-


FV

EUFIMI-

Logga in med gamla signum (innehåller inte bokstäver)Övr. alternativ för inloggning:

» Bekanta dig med Resultatmagasinet, logga in med demo-signum
» Personligt användarnamn och lösenord (Används av företagskunder som inte har gårdssignum)

>> Till Suomen Ympäristöpalvelu:s resultat

Resultat för jordprover som skickats efter 7.6.2017 finns i Resultatmagasinet upptill