Tuloslaari » Tuloslaari » Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Laatimispäivämäärä: 16.6.2005

Rekisterinpitäjä

Viljavuuspalvelu Oy

PL 500 (Graanintie 7), 50100 Mikkeli
Puh. 015-320 400, fax 015-320 4050

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ari Ollikainen

c/o Viljavuuspalvelu Oy, PL 500, 50101 Mikkeli, 044-320 4055

Rekisterin nimi

Tuloslaari, ruotsiksi Resultatmagasin

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Laboratorioanalyysitulosten varastoiminen ja tulosten toimittaminen asiakkaille.

Tulosten varastointiin / toimitukseen liittyvä asiakasrekisteri on Viljavuuspalvelu Oy:n omistuksessa ja hallinnassa.

Rekisterin tietosisältö

Maatalous- tms yrittäjän, mutta myös yksityisten henkilöiden nimi ja laskutusosoite, sekä mahdollisesti myös puhelinnumero ja sähköpostiosoite, jos ne ovat annetut.

Maatalousyrittäjistä tallennetaan myös nk. ”TILTU” eli tilatunnus, jolla analyysitulokset (esim. viljavuustutkimukset) osoitetaan ko. maatilalle. Yksittäisten analyysitulosten yhteyteen tallennetaan ko. peltolohkon EU-tunnus tai nimi sen mukaan miten asiakas sen on ilmoittanut. On myös mahdollista tallentaa näytteenottopaikan koordinaattitiedot, mikäli näytteenotto on tehty paikkatietoon sidotusti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot saadaan yksinomaan analyysitilauksen tehneiltä henkilöiltä tai yrityksiltä. Mitään ulkopuolista yhteystietojen keruuta ei tehdä.

Palvelun tilaaja ilmoittaa tilauksensa yhteydessä laskutustiedot sekä tilaukseen liittyvät erilaiset tunnisteet.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tuloslaarin (Resultatmagasin) sisältöä ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta tai siirretä EU:n ulkopuolelle.

Tunnistetut ja omilla tunnuksillaan (asiakasnumero + tilausnumero) valtuutetut käyttäjät voivat tehdä aineistoon rajoitettuja hakuja (=poimia varastosta omat tilaamansa tulosteet) tietoverkon kautta kaikkialta maailmasta mistä on pääsy tietoverkkoon.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään Viljavuuspalvelun omassa toimitalossa, sen lukituissa toimi- ja arkistointiloissa.

B. Digitaalinen aineisto

Rekisteritietojen digitaalisen tallennuksen sekä siihen liittyvät suojaukset hoitaa Finnish Net Solutions Oy.

  • Laitteistot pidetään turvallisissa tiloissa ja niiden ylläpidossa noudatetaan korkeaa turvatasoa.
  • Palvelimen sijaintipaikka on suojattu elektronisella turvajärjestelmällä.
  • Laitteistojen ja ohjelmiston asiaton käyttö on estetty (palomuurit, käytön valvonta, ohjelmalliset suojaukset).
  • Tietoliikenne palvelimen ja selaimen välillä suojataan Secure Sockets Layer (SSL) tekniikkaa käyttäen.
  • Tietojärjestelmä varmuuskopioidaan määräajoin erilliselle varmuuskopiopalvelimelle.
  • Palvelinlaitteiston sähkönsyöttö on varmistettu.
  • Palvelun käyttö edellyttää järjestelmään kirjautumista, tunnistetiedot ovat vain välttämättömien henkilöiden tiedossa.