Resultatmagasinet » Resultatmagasinet » Information om tjänsten

Information om tjänsten

Resultatmagasinet är en webbtjänst för Markkarteringstjänst Ab:s samt (i ett senare skede) Savolabs kunder för hämtning av beställda laboratorieanalysresultat till den egna datorn via internet.

I första hand ersätter Resultatmagasinet den diskett som använts för elektronisk leverans av markkarteringsresultat eftersom disketter överlag håller på att tas ur bruk – den nyaste ADB –utrustningen har inte längre diskettstationer. Lantbrukets alla aktuella planeringsprogram är kompatibla med tjänsten och klarar av att hämta resultatuppgifter för ifrågavarande kund från detta magasin.

Förutom att Resultatmagasinet ersätter resultatleveransen på diskett fungerar tjänsten också som databas för alla gårdsbrukets laboratorieanalyser som Markkarteringstjänst Ab producerar - samt i ett senare skede också livsmedels- och miljötillsynens analyser. I databasen lagras markkarteringsresultat daterade fr.o.m. hösten 1999, samt uppgifter som produceras i nya tjänster – t.ex. kartor över kalknings- och spårämnesrekommendationer – vartefter problemen i anknytning till dataöverföringen av ifrågavarande utskrifter har lösts.

Den enskilda kundens uppgifter som lagrats i Resultatmagasinet är skyddade mot utomstående sk. "snokare”. Med identifikationsuppgifterna har kunden alltså tillgång endast till de resultatuppgifter som kunden själv beställt och betalat (jfr. internetbankförbindelser och t.ex. TIKEs skifteskartor).

Användning av Resultatmagasinet: Se Bruksanvisningen