Resultatmagasinet » Resultatmagasinet » Bruksanvisning

Bruksanvisning för tjänsten

Inloggning i systemet

Det finns två olika sätt att logga in i Resultatmagasinet. Med kund- och undersökningsnummer visas den beställning som motsvarar ifrågavarande undersökningsnummer. Det andra alternativet för inloggning är att identifiera sig med kundnumret och gårdssignumet. Då får man tillgång till alla analysresultat för ifrågavarande gårdssignum fr.o.m. år 1999.

Kundnumret hittar du på den senaste pappersversionen av protokollutskrift du fått från Markkarteringstjänst. Vid behov kan du kontrollera ditt kundnummer hos Markkarteringstjänst, kontaktuppgifterna finns på våra webbsidor.

Granskning av resultat

Då man loggat in visas undersökningens basuppgifter samt hur man kan granska enskilda undersökningsresultat. Då man loggar in med gårdssignum öppnas den senast beställda undersökningen från Markkarteringstjänst i skärmen. Äldre undersökningar kommer man åt att granska genom att klicka på länken Bläddra i undersökn. i sidans västra kant. Vid inloggning med kundnummer och undersökningsnummer visar Resultatmagasinet endast uppgifterna i den beställning som motsvarar undersökningsnumret, äldre undersökningar kommer man inte åt att granska.

Analysresultaten för de prov som ingår i undersökningen öppnas med hjälp av Visa –knapparna som finns till höger på sidan. Färdiga analysresultat presenteras i form av en lättläst tabell. Uppe på sidan finns de knappar med vilka man kan förflytta sig till följande eller föregående prov.

Utskrifter

För att enkelt få utskrifter kan beställningens uppgifter också öppnas i PDF -format. Genom att klicka på länken Öppna som protokollutskrift öppnas uppgifterna i Acrobat Reader –programmet.

Ifall Acrobat Reader -programmet inte är installerat i datorn kan det laddas ner gratis från Adobes webbsidor.

Resultaten kan också öppnas i Excel –programmet. Då du klickar på länken Öppna som Excel-utskrift kommer du åt att hantera analysresultaten på önskat sätt i Excel-programmet.

Överföring av resultatuppgifter till planeringsprogram

Analysresultaten av jordproven kan skrivas ut i en fil för överföring till planeringsprogram. Överföringsfilen kan laddas ner genom att klicka på Ladda som fil - länken. I skärmen öppnas då en sida där man väljer det program till vilket uppgifterna överförs (Agrineuvos, Wisu eller Peltotuki Pro). Genom att klicka på planeringsprogrammets namn öppnas fönstret Ladda filer. I fönstret väljs alternativet Spara och lagringskatalogen för filen definieras. Lagringskatalogen kan vara vilken som helst, viktigt är att man kommer ihåg var filen sparats. Man måste känna till var filen är sparad i det skedet då uppgifterna överförs till planeringsprogrammet.

Namnet på filen som laddas in från Resultatmagasinet är antingen tulokset.txt eller analtul.dat (beroende på vilket program man överför uppgifterna till), ändra inte på detta normnamn som systemet föreslår.

Då man sparat överföringsfilen kan man starta det program till vilket man önskar överföra uppgifterna. I planeringsprogrammet tas analysresultaten i bruk på samma sätt som från en vanlig diskett. Den enda skillnaden är att nu öppnar man överföringsfilen från den mapp på hårdskivan där filen sparades från Resultatmagasinet, och inte från diskettstationen. Tilläggsinformation hittar du i bruksanvisningen för ditt eget planeringsprogram.